60241 LEGO City 
Politi-hunde
1 stk     Varunummer 2113186

60241 LEGO City 
Politi-hunde

1 stk     Varunummer 2113186
9241 SEK