60252 LEGO City 
Bulldozer
1 stk     Varunummer 2113183

60252 LEGO City 
Bulldozer

1 stk     Varunummer 2113183
18489 SEK