Förbeställning

Gå förbi kön - beställ hemifrån!

Beställ dina varor online, så står de färdigpackade och klara när du kommer till BorderShop Puttgarden. Snabbt och enkelt!

Beställ i god tid
Du kan tidigaste avhämta din beställning sex timmar efter beställning.

Du kan förbeställda varor  med avhämtning upp till 14 dagar fram i tiden, så de är packade och redo för din återkomst från semestern.

Villkor
Du måste beställa minst 400 DKK för att göra en förbeställning. Du betalar dessutom en paketeringsavgift på 20 DKK för paketering, hantering og transport av varorna til bilen.

Avhämtning
För att säkra att de beställda varorna packas i rätt ordningsföljd och är redo vid avhämtningen, ber vi dig ange en ungefärlig tidpunkt för avhämtning. Du kan naturligtvis självklart komma senare än angivet, men vi kan inte garantera att varorna är färdiga tidigare än angivet.

Betalning
Varor för avhämtning betalas med kreditkort i betalingsmaskin ved Preorder-hallen. Du kan också betala i informationen eller i kassan på däck 0. (Innan de hämtas ut i Pre-Orderhallen.)

Vänligen kontrollera dina varor
Vänligen kontrollera dina varor innan du lämnar området, din underskrift är nödvändig för utlämning. Efterföljande klagomål kommer inte att beaktas.

Business to business
På grund av rättsliga begränsningar säljer vi inte varor till andra affärsenheter.

För frågningar om förbeställningar
Skriv till: forudbestilling.puttgarden@scandlines.com
Ring på: +45 72 68 63 41