Tullregler

Du kan som konsument avgiftsfritt införa varor köpta i ett EU-land till Danmark, så länge varorna är inköpta för eget bruk. Detta gäller alla varor, inklusive tobak, sprit, öl och vin. 

Vid eget bruk förstås att varorna bara förbrukas av dig, medlemmar av ditt hushåll eller privata gäster. 

Varorna får inte ge anledning till förmodan om att importen sker på företagsmässiga grunder. Som konsument ska du därför kunna intyga att varorna är för eget bruk. Det slutliga avgörandet fattas av SKAT. 

På SKAT webbplats skat.dk hittar du mer information, härunder de av SKAT fastställda och vägledande mängder för värdering av om varor är för eget bruk.

TULLREGLER OMBORD PÅ SCANDLINES FÄRJOR:

Du kan som konsument avgiftsfritt införa varor köpta i ett EU-land till Danmark, så länge varorna är inköpta för eget bruk. Detta gäller alla varor, inklusive tobak, sprit, öl och vin. Köp av tullfri tobak ombord är dock begränsad och kan bara ske mot uppvisande av voucher. 

Vid eget bruk förstås att varorna bara förbrukas av dig, medlemmar av ditt hushåll eller privata gäster. 

Varorna får inte ge anledning till förmodan om att importen sker på företagsmässiga grunder. Som konsument ska du därför kunna intyga att varorna är för eget bruk. Det slutliga avgörandet görs av SKAT. 

På SKAT webbplats skat.dk hittar du mer information, härunder de av SKAT fastställda och vägledande mängder för värdering av om varor är för eget bruk.