BorderShops handelsvilkår

 • SCANDLINES BORDERSHOP PUTTGARDEN GMBH
  GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PRE-ORDERING

  1. det generelle anvendelsesområde

  1.1 De nuværende generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt “GVB'erne”) for Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH, Drehbahn 7, 20354 Hamburg, Tyskland, (i det følgende benævnt “Sælger”) gælder for alle kontraktforhold på området for forudbestillingstransaktioner over for eventuelle eksterne parter, der køber varer i sælgers forretningslokaler (“BorderShop”) (sådanne parter omtales i det følgende som “Køber;” hvorved begge parter i det følgende i fællesskab vil blive omtalt som “Parter”).  Sælgers komplette tilbud er udelukkende tiltænkt forbrugere.  Leverandøren afsætter ikke salg til forhandlere og udsteder ikke fakturaer til forhandlere.

  1.2 Hvis og i det omfang, de nuværende GVB'er afviger fra særskilte kontraktmæssige ordninger, der måtte have været indgået mellem parterne (f.eks. særskilt indgåede købskontrakter eller sikkerhedsaftaler), vil bestemmelserne i de nuværende GVB'er rangere på pladsen efter sådanne aftaler.  Et minimumskrav for sådanne separate kontraktaftaler er, at de indgås i tekstform.

  1.3 Det juridiske forhold mellem parterne er udelukkende baseret på de love, der gælder på sælgers sted (registrerede forretningssted) uden ret til at gøre brug af lovvalgsregler, er det således underlagt tysk lov.  For at undgå misforståelser er det herved klart specificeret, at FN's konvention om kontrakter om internationalt salg af varer (CISG) ikke finder anvendelse.

  1.4 Enhver henvisning heri til anvendelsen af visse lovbestemmelser er kun beregnet som præciseringer.  De citerede lovbestemmelser finder således også anvendelse i mangel af en sådan præcisering, bortset fra i det omfang, de nuværende GVB'er direkte fraviger de nævnte lovbestemmelser eller udtrykkeligt udelukker dem.

  2. tilbud og accept

  2.1 Købere har mulighed for at gå til et websted, der er oprettet af sælgeren (www.bordershop.com) for at informere sig om nogle af de varer, der tilbydes i BorderShop og for at reservere alle de varer, de måtte ønske, for efterfølgende at hente dem i BorderShoppen.  Ingen af de varer, der præsenteres på webstedet, repræsenterer imidlertid et tilbud i juridisk forstand; præsentationen udgør ikke mere end en invitation til at afgive et tilbud om køb (såkaldt invitatio ad offerendum).  Når en køber har gennemført og afsluttet reservationen på webstedet, vil sælgeren stille de ønskede varer til rådighed i BorderShop, så de kan afhentes og betales af køberen på det tidspunkt, som køberen har valgt på forhånd.

  2.2 Købere afgiver et tilbud om køb af de varer, de har valgt, når de påbegynder den tilsvarende betalingstransaktion i BorderShops lokaler (uanset om de havde reserveret varerne på forhånd via sælgers websted).  Sælger vil på sin side acceptere tilbuddet om en købskontrakt, når betalingstransaktionen er gennemført i BorderShop.

  2.3 Hvis købere ikke afhenter de varer, de har reserveret via sælgerens websted på det tidspunkt, de havde forudvalgt, vil disse varer blive sat på lager igen til almindeligt salg senest 24 timer efter den aftalte afhentningstid.  Uanset ovenstående bestemmelse er forbeholdet udelukkende en ren tjenesteydelse, der tilbydes af sælgeren, og som ikke medfører nogen som helst juridiske konsekvenser og ikke tjener til at skabe et kontraktforhold mellem parterne eller et præ-kontraktmæssigt forhold, der indebærer opfyldelse af forpligtelser.  Køber har navnlig ikke ret til at udlede eller gøre krav gældende over for sælger på grundlag af forbeholdet (f.eks. krav om specifik ydelse). 

  3.   currencies; ejendomsforbehold

  3.1  De disponible valutaer er den danske krone (DKK) og den europæiske valutaenhed (EUR).

  3.2 Sælger forbeholder sig eksklusiv ejendomsretten til varerne, indtil de er betalt fuldt ud. 

  4. Udførelsessted; RISIKOOVERDRAGELSE; garantikrav

  4.1 Udførelsesstedet er BorderShop placeret på følgende adresse: Zur Westmole 1a, 23769 Puttgarden, Tyskland.

  4.2 Overdragelsen af risikoen sker, når varerne overdrages til køberen af sælgeren, efter at betalingen er foretaget i BorderShops lokaler.

  4.3 Den lovpligtige garanti gør krav på de rettigheder, en køber har i henhold til afsnit 437 ff. i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, tyske civillov) finder anvendelse. 

  5. endelige bestemmelser

  Hvis en bestemmelse i de nuværende GVB'er skulle være eller blive ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser.  Hvis en bestemmelse viser sig at være ugyldig, er parterne forpligtet til at blive enige om en gyldig bestemmelse, der kommer så tæt som muligt, både juridisk og økonomisk, på den oprindelige bestemmelse. 
   
  Hamborg, 28-09-2021

 • SCANDLINES BORDERSHOP ROSTOCK GMBH
  GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PRE-ORDERING

  1. DET GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDE

  1.1 De nuværende generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt “GVB'erne”) for Scandlines Bordershop Rostock GmbH, Drehbahn 7, 20354 Hamburg, Tyskland, (i det følgende benævnt “Sælger”) gælder for alle kontraktforhold på området for forudbestillingstransaktioner over for eventuelle eksterne parter, der køber varer i sælgers forretningslokaler (“BorderShop”) (sådanne parter omtales i det følgende som “Køber;” hvorved begge parter i det følgende i fællesskab vil blive omtalt som “Parter”). Sælgers komplette tilbud er udelukkende tiltænkt forbrugere. Leverandøren afsætter ikke salg til forhandlere og udsteder ikke fakturaer til forhandlere.

  1.2 Hvis og i det omfang, de nuværende GVB'er afviger fra særskilte kontraktmæssige ordninger, der måtte have været indgået mellem parterne (f.eks. særskilt indgåede købskontrakter eller sikkerhedsaftaler), vil bestemmelserne i de nuværende GVB'er rangere på pladsen efter sådanne aftaler. Et minimumskrav for sådanne separate kontraktaftaler er, at de indgås i tekstform.

  1.3 Det juridiske forhold mellem parterne er udelukkende baseret på de love, der gælder på sælgers sted (registrerede forretningssted) uden ret til at gøre brug af lovvalgsregler, er det således underlagt tysk lov. For at undgå misforståelser er det herved klart specificeret, at FN's konvention om kontrakter om internationalt salg af varer (CISG) ikke finder anvendelse.

  1.4 Enhver henvisning heri til anvendelsen af visse lovbestemmelser er kun beregnet som præciseringer. De citerede lovbestemmelser finder således også anvendelse i mangel af en sådan præcisering, bortset fra i det omfang, de nuværende GVB'er direkte fraviger de nævnte lovbestemmelser eller udtrykkeligt udelukker dem.

  2. TILBUD OG ACCEPT

  2.1 Købere har mulighed for at gå til et websted, der er oprettet af sælgeren (www.bordershop.com) for at informere sig om nogle af de varer, der tilbydes i BorderShop og for at reservere alle de varer, de måtte ønske, for efterfølgende at hente dem i BorderShoppen. Ingen af de varer, der præsenteres på webstedet, repræsenterer imidlertid et tilbud i juridisk forstand; præsentationen udgør ikke mere end en invitation til at afgive et tilbud om køb (såkaldt invitatio ad offerendum). Når en køber har gennemført og afsluttet reservationen på webstedet, vil sælgeren stille de ønskede varer til rådighed i BorderShop, så de kan afhentes og betales af køberen på det tidspunkt, som køberen har valgt på forhånd.

  2.2 Købere afgiver et tilbud om køb af de varer, de har valgt, når de påbegynder den tilsvarende betalingstransaktion i BorderShops lokaler (uanset om de havde reserveret varerne på forhånd via sælgers websted). Sælger vil på sin side acceptere tilbuddet om en købskontrakt, når betalingstransaktionen er gennemført i BorderShop.

  2.3 Hvis købere ikke afhenter de varer, de har reserveret via sælgerens websted på det tidspunkt, de havde forudvalgt, vil disse varer blive sat på lager igen til almindeligt salg senest 24 timer efter den aftalte afhentningstid. Uanset ovenstående bestemmelse er forbeholdet udelukkende en ren tjenesteydelse, der tilbydes af sælgeren, og som ikke medfører nogen som helst juridiske konsekvenser og ikke tjener til at skabe et kontraktforhold mellem parterne eller et præ-kontraktmæssigt forhold, der indebærer opfyldelse af forpligtelser. Køber har navnlig ikke ret til at udlede eller gøre krav gældende over for sælger på grundlag af forbeholdet (f.eks. krav om specifik ydelse).

  3. CURRENCIES; EJENDOMSFORBEHOLD

  3.1 De disponible valutaer er den danske krone (DKK) og den europæiske valutaenhed (EUR).

  3.2 Sælger forbeholder sig eksklusiv ejendomsretten til varerne, indtil de er betalt fuldt ud.

  4. UDFØRELSESSTED; RISIKOOVERDRAGELSE; GARANTIKRAV

  4.1 Udførelsesstedet er BorderShop placeret på følgende adresse: Zum Südtor 5, 18147 Rostock, Tyskland.

  4.2 Overdragelsen af risikoen sker, når varerne overdrages til køberen af sælgeren, efter at betalingen er foretaget i BorderShops lokaler.

  4.3 Den lovpligtige garanti gør krav på de rettigheder, en køber har i henhold til afsnit 437 ff. i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, tyske civillov) finder anvendelse.

  5. ENDELIGE BESTEMMELSER

  Hvis en bestemmelse i de nuværende GVB'er skulle være eller blive ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. Hvis en bestemmelse viser sig at være ugyldig, er parterne forpligtet til at blive enige om en gyldig bestemmelse, der kommer så tæt som muligt, både juridisk og økonomisk, på den oprindelige bestemmelse.

  Hamborg, 28-09-2021