Erklæring om databeskyttelse

§ 1 - INDLEDNING

Vi - Scandlines Danmark ApS, Scandlines Gedser – Rostock ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines BorderShop Rostock GmbH og Scandlines BorderShop Puttgarden GmbH (i det følgende “Scandlines”) - lægger stor vægt på at beskytte dine personoplysninger. Scandlines har derfor truffet foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og for at overholde gældende databeskyttelseslovgivning, herunder EU's Persondataforordning (”Persondataforordningen”).  

Scandlines er den dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Du finder kontaktoplysninger på Scandlines nederst på denne side. For Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines BorderShop Puttgarden GmbH og Scandlines BorderShop Rostock GmbH er der udpeget en ekstern databeskyttelserådgiver. Du finder kontaktoplysninger på den eksterne databeskyttelsesrådgiver nederst på denne side. 

Denne persondatapolitik angiver hvilke personoplysninger, der vil blive indsamlet, når du bestiller billetter eller andre tjenester, tilmelder dig Scandlines’ loyalitetsprogram, SMILE, og når du bruger de websteder, vi driver i Scandlines. Pr. maj 2018 driver vi følgende hjemmesider: smile.scandlines.com, scandlines.dk, scandlines.de, scandlines.com, scandlines.se, scandlines.pl, scandlines.nl, scandlines-freight.com, puttgarden.border-shop.dk, puttgarden.bordershoppa.se, rostock.border-shop.dk og rostock.bordershoppa.se (i det følgende samlet benævnt ”webstedet”).  

Denne persondatapolitik angiver også formålet med behandlingen af dine personoplysninger og forklarer, hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Personoplysninger omfatter eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, IP-adresse og alle øvrige oplysninger, som kan føres tilbage til dig. 

§ 2 - INDSAMLING OG BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Hver gang du går ind på webstedet, vil din browser rent teknisk overføre følgende oplysninger til os: 

 • den side fra hvilken der anmodes om filen, 
 • navn og filkatalog, hvori filen kan findes, 
 • dato og tidspunkt for anmodningen,
 • mængden af overførte data, 
 • status på adgang (overførsel af fil, fil ikke fundet, osv.),
 • en beskrivelse af den anvendte type webbrowser,
 • klientens IP-adresse.

Disse oplysninger vil alene blive anvendt til at muliggøre den tekniske drift af webstedet og anvendes af os alene til statistiske formål. Denne anvendelse er berettiget i henhold til artikel 6(1)f i Persondataforordningen, idet den er nødvendig for at forfølge legitime interesser i at levere, drive og forbedre webstedet. Disse oplysninger vil ikke blive opbevaret på en måde, så de kan henføres til en bestemt person, og de vil ikke blive kombineret med andre datakilder. Din IP-adresse vil omgående blive slettet efter dit besøg på webstedet.

Hvor der er mulighed for at indtaste personoplysninger på vores websted (som angivet i § 4), særligt når der bestilles billetter, øvrige tjenester eller ved generelle forespørgsler, kan du gøre dette på frivillig basis. Scandlines anvender alene dine personoplysninger til at opfylde de respektive formål; det vil sige opfyldelsen af en kontrakt (jf. artikel 6(1), b) i Persondataforordningen) eller for at fremkomme med oplysninger, der anmodes om (jf. artikel 6(1), b) eller f) i Persondataforordningen), medmindre du har givet os dit separate, udtrykkelige samtykke til en mere omfattende brug af oplysningerne. 

Browsing-adfærd
Oplysninger om din browsing-adfærd på Scandlines' websted spores via cookies og pixels. Scandlines indhenter dit samtykke før brugen af cookies til at spore din adfærd på vores websted. 
For at få yderligere oplysninger om brugen af cookies og pixels, henviser vi til vores cookie-politik på Cookies og privatlivspolitik

§ 3 SMILE-PROGRAMMET

Nedenfor finder du informationer om de personoplysninger, der behandles, når du er medlem SMILE-fordelsprogrammet. 

SMILE-programmet udbydes af Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8. sal, 1561 Copenhagen V. 

Scandlines Danmark ApS er ansvarlig for håndteringen af dine personoplysninger i SMILE-programmet og at denne håndtering foretages i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Scandlines er den dataansvarlige i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Persondataforordningen. 

Ved at blive medlem af SMILE-programmet, kan vi i forbindelse med registreringen anmode dig om udtrykkeligt samtykke til følgende: 

Kategorier af personoplysninger, vi behandler

Scandlines behandler følgende kategorier af ufølsomme personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger (såsom navn, e-mail, adresse, telefonnummer)
 • Rejsehyppighed 
 • Browsing-adfærd (forudsat at vi har indhentet dit forudgående samtykke) 
 • Købshistorik over køb foretaget via dit SMILE-kort (pris, sted og antal produkter)
 • Din kommunikationshistorik med Scandlines. 

Formål med og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger 

Tilmelding og Køb
Scandlines registrerer og anvender de oplysninger, der kræves udfyldt på SMILE-tilmeldingsformularen. På SMILE-tilmeldingsformularen bliver du bedt om at afgive dit navn, din e-mailadresse, din bopælsadresse, dit telefonnummer, og hvor hyppigt du rejser. 

Scandlines registrerer og anvender oplysninger vedrørende dine køb (pris, sted og antal produkter) foretaget med dit SMILE-kort. 

Scandlines behandler ovennævnte personoplysninger for at opfylde sine forpligtelser over for dig; nemlig oprettelsen af din profil og beregning af SMILE-point. Retsgrundlaget for denne behandling følger af artikel 6(1)b i Persondataforordningen.

Derudover vil svar på Scandlines’ spørgsmål vedrørende dine køb og øvrige oplysninger, som du måtte afgive til Scandlines i forbindelse med køb, blive registreret og anvendt til at opdatere Scandlines’ viden om kundepræferencer, som giver Scandlines mulighed for at forfølge sine legitime interesser i at yde bedre service til dig, herunder at sende målrettet markedsføring til dig.

Retsgrundlaget for denne behandling fremgår af reglen om interesseafvejning i artikel 6(1)f i Persondataforordningen. Bemærk venligst at du har ret til at gøre indsigelse mod Scandlines’ behandling af dine personoplysninger på baggrund af reglen om interesseafvejning og til direkte markedsføringsformål. Se “DINE RETTIGHEDER” nedenfor. 

Nyhedsbrev
Når du tilmelder dig SMILE-programmet, skal du afgive separat og udtrykkeligt samtykke til brugen af dine personoplysninger til at fremsende nyhedsbreve via e-mail. Disse nyhedsbreve vil blandt andet indeholde rejsetips, oplysninger om nye produkter og nye fordele samt invitationer til at deltage i konkurrencer. Samtykke til fremsendelse af nyhedsbreve er baseret på de oplysninger, vi har indsamlet i din kundeprofil. Såfremt du herefter vælger at afmelde modtagelsen af elektronisk post fra os, vil du alene modtage 2 årlige servicemails fra SMILE, der angiver din pointsaldo og oplysning om, hvornår dine point udløber.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve er derfor dit samtykke, jf. artikel 6(1), a) i Persondataforordningen.

Markedsføring
Scandlines anvender dine personoplysninger til markedsføring af vores produkter og tjenester samt til at gennemføre kundeundersøgelser. 

I denne sammenhæng kan dine personoplysninger blive delt med udbydere af sociale medier (f.eks. Facebook) udelukkende med det formål at markedsføre Scandlines' produkter og tjenester via de sociale medier. 

Retsgrundlaget for denne behandling er dit udtrykkelige samtykke, jf. artikel 6(1), a) i Persondataforordningen. 

§ 4 – MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Scandlines kan dele dine personoplysninger med selskaber i Scandlines-koncernen (det vil sige de selskaber, der er angivet i § 1 ovenfor) til ovennævnte formål, herunder tildeling af SMILE-point baseret på dine køb foretaget hos et Scandlines-selskab. 

Scandlines kan også dele dine personoplysninger med de sociale medier, såsom Facebook, med det formål at foretage markedsføring via disse medier. 

Scandlines kan også antage tredjeparter til opbevaring og behandling af dine personoplysninger på vores vegne, f.eks. hosting-udbydere og Google Analytics (se også § 8 nedenfor). Sådanne modtagere fungerer som databehandlere i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning og kan alene behandle dine personoplysninger i henhold til vores dokumenterede instrukser. Scandlines har sikret sig, at sådanne tredjeparter har implementeret de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.

Dine personoplysninger kan også lejlighedsvist blive delt med samarbejdspartnere, der gennemfører spørgeskemaundersøgelser, udelukkende med det formål at gennemføre spørgeskemaundersøgelser på vegne af Scandlines.

§ 5 - OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Scandlines anvender tredjeparts datahosting-selskaber uden for EU/EØS, f.eks. i USA, til at opbevare og behandle de personoplysninger, vi har indsamlet om dig. 

Alle dataoverførsler til sådanne tredjeparter vil ske i henhold til en skriftlig kontrakt mellem os og den pågældende tredjepart for at sikre overholdelsen af EU's Persondataforordning. Kontrakten vil enten blive indgået på baggrund af EU-kommissionens standard kontraktbestemmelser eller blive indgået med et selskab, der er certificeret i henhold til EU-US Privacy Shield. 
 
Denne tredjepart vil alene være bemyndiget til at behandle personoplysninger i henhold til vores instrukser. 

Du kan til enhver tid anmode om at modtage en kopi fra Scandlines af de databeskyttelsesgarantier, der er afgivet af den pågældende tredjepart.

§ 6 – OPBEVARINGSPERIODE

Oplysninger, som du har afgivet til os via webstedet, vil generelt blive opbevaret i den periode, der kræves for at opfylde kontrakten med dig eller for at svare på din forespørgsel. Hvor det ifølge lovgivningen kræves, at vi opbevarer oplysningerne i længere tid, kan dine oplysninger blive opbevaret i en længere periode for at overholde disse forpligtelser og også i tilfælde, hvor der er en individuel legitim interesse (f.eks. i tilfælde af en retstvist).

Oplysninger om dine SMILE-point for køb vil blive slettet et år efter deres forældelse, jf. punkt 7 i betingelserne for SMILE-programmet. Du kan se betingelserne for SMILE-programmet her: www.scandlines.dk/betingelser 

Oplysninger om navn, e-mailadresse, bopælsadresse, telefonnummer og rejsehyppighed opbevares i et år efter, at de sidste point på din konto er blevet forældet, eller dit medlemskab er blevet opsagt, medmindre du på et tidligere tidspunkt specifikt har bedt os slette oplysningerne. 

For så vidt angår din ret til at modtage oplysninger, få foretaget rettelser, sletning eller blokering gælder bestemmelserne i § 10 nedenfor. Såfremt du anmoder Scandlines om at slette alle dine oplysninger, og såfremt det som følge heraf ikke længere er muligt at opretholde medlemskabet uden disse oplysninger, gælder opsigelsesreglerne i punkt 10 i betingelserne for SMILE-programmet. 

§ 7 - RET TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

I det omfang Scandlines behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. ovenfor, kan du til enhver tid trække et sådant samtykke tilbage.
Når du trækker dit samtykke tilbage, betyder det sædvanligvis, at Scandlines ikke længere vil behandle dine personoplysninger, medmindre Scandlines er underlagt et andet retsgrundlag.

§ 8 - GOOGLE ANALYTICS

Webstedet anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste, der udbydes af Google Inc. (“Google”). Google Analytics anvender såkaldte “cookies”, det vil sige tekstfiler, som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De oplysninger, der indsamles via cookies om din brug af vores websted, vil generelt blive overført til en Google-server i USA og lagres der. IP-anonymisering er aktiveret på webstedet. Derfor vil Google i medlemsstater i EU eller i andre lande i EØS, først forkorte din IP-adresse. Kun i undtagelsestilfælde vil hele din IP-adresse blive overført til en server tilhørende Google i USA og blive forkortet der. Den legale ramme for sådanne overførsler til USA er EU-US Privacy Shield (se ovenfor under § 5). 

På vores vegne vil Google anvende oplysningerne til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteterne på webstedet og yde øvrige tjenester forbundet med brugen af webstedet og internettet til os. 

Den IP-adresse, der overføres af din browser til Google Analytics, sammenkobles ikke med andre Google-data. Du kan undgå, at der installeres cookies, ved at ændre dine browserindstillinger. Du vil dog ikke få det fulde udbytte af vores hjemmeside, såfremt du ikke tillader cookies. Du kan også undgå indsamlingen af oplysninger gennem cookies vedrørende din brug af webstedet (herunder din IP-adresse) til Google, samt behandling af disse oplysninger af Google, ved at downloade og installere den browser-plugin, der findes i dette link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

For at få yderligere oplysninger om brugen af cookies, henviser vi til vores cookie-politik på vores websted, jf. § 2. 

§ 9 - KAMERAOVERVÅGNING 

I visse områder er der installeret kameraovervågningssystemer. Hvor sådanne systemer er sat op, vil det udtrykkeligt fremgå af skiltningen.

Data fra kameraovervågningen behandles på følgende retsgrundlag:

- Sikkerhed i havnefaciliteter og på skibe i henhold til gældende lovgivning (ISPS, Persondataforordningen, artikel 6(1), c); 
- Beskyttelse af Scandlines ejendom mod skader og tyveri, Persondataforordningen, artikel 6(1), f).

Eventuelle overvågningsdata vil alene blive anvendt i tilfælde af en opstået hændelse og vil ellers automatisk blive overskrevet i intervaller fastlagt i den nationale lovgivning

§ 10 - DINE RETTIGHEDER

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du en række rettigheder, som du kan udøve ved at kontakte Scandlines som angivet nedenfor. 

Bemærk venligst, at vi kræver visse grundlæggende oplysninger fra dig for at kunne yde den service, du anmoder om. Såfremt du ønsker, at sådanne oplysninger skal slettes helt eller delvist, er der derfor mulighed for, at du ikke længere vil være i stand til at anvende visse tjenester på vores websted, eller at du alene kan anvende dele heraf.

For så vidt angår nedenstående rettigheder, er du velkommen til at skrive en e-mail hertil: compliance@scandlines.com.

Ret til at modtage oplysninger

Du har ret til at anmode om at få adgang til de personoplysninger, som Scandlines behandler om dig, herunder oplysninger om opbevaringsperiode, hvem vi deler dine personoplysninger med, osv. 
 
Ret til rettelse og sletning 

Såfremt de oplysninger Scandlines behandler om dig er ukorrekte, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at få sådanne oplysninger rettet eller blokeret.

I visse tilfælde har du også ret til at få dine personoplysninger slettet. 

Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 
I visse tilfælde har du ret til at anmode Scandlines om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

Såfremt du har denne ret, og du vælger at udøve den, må Scandlines alene opbevare eller behandle dine personoplysninger til det formål at konstatere, forfølge eller forsvare et retskrav eller beskytte en tredjepart eller vitale samfundsinteresser, medmindre vi har indhentet dit samtykke.  

Ret til at gøre indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan ligeledes gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.

Ret til dataportabilitet 

Du kan i visse tilfælde have ret til dataportabilitet, hvorved du enten kan modtage dine personoplysninger eller få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til at klage

Du kan til enhver tid kontakte Scandlines, såfremt du mener Scandlines behandler dine personoplysninger i strid med gældende databeskyttelseslovgivning.

Såfremt du ikke finder en løsning sammen med Scandlines, eller såfremt du ikke ønsker at kontakte Scandlines, kan du indgive en klage til Datatilsynet.

§ 11 - KONTAKT

Dine spørgsmål og forslag vedrørende beskyttelsen af personoplysninger er meget velkomne og er vigtige for os. Du kan kontakte os ved at skrive en e-mail til: compliance@scandlines.com.

25. maj 2018 

Ansvarlige enheder: 

Scandlines Danmark ApS *
Scandlines Gedser-Rostock ApS*
Scandlines Catering ApS*


*Havneholmen 25, 8.
1561 København K

Scandlines Deutschland GmbH**
Scandferries Holding GmbH**
Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH**
Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH**


**Bäckerbreitergang 75
D - 20355 Hamburg

** Ekstern Databeskyttelsesrådgiver: Frank Jander, Kedua GmbH, Eichhorster Weg 80, 13435 Berlin, Tyskland.


Privacy Policy for Events hosted by Scandlines

This document (the “Privacy Policy”) informs visitors and participants (“you”) of any public events hosted by Scandlines on Scandlines property (such as border shops or ferries) (“Events”) about how your personal data is collected during Events and used by Scandlines and for what purposes, as well as your statutory rights with regards to your personal data.

The term Scandlines (also “we” or “us”) in this document refers to Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH, Scandlines Rostock GmbH or, respectively, Scandlines Deutschland GmbH, all Bäckerbreitergang 75, D-20355 Hamburg, depending on the host of the event. Each of these Scandlines companies is a separate and independent controller of personal data within the meaning of Art. 4, (7) of the EU General Data Protection Regulation no. 2016/679 (“GDPR”). The public announcements of the specific Event will specify the entity who is the data controller for the specific Event as well as the respective contact details.

Should you have any questions with regards to your personal data in connection with the Events, you can at any time contact us by writing an e-mail to compliance@scandlines.com or by contacting our external Data Protection Officer, Kedua GmbH, EIchhorster Weg 80, 13435 Berlin.

 1. What Data we Collect
  During an Event, we may take photos or videos of the Event (“Footage”). As participant or visitor of such an Event, your likeness may be captured in such Footage and may be possible for viewers of the Footage to identify you, either based on the Footage or on other personal information related to you (“Data”). We will inform you before each Event (either while registering for an Event or when entering an Event) if we intend to take such Footage of the Event. Of course we will take care not to show you in close-up view (unless you deliberately take an active and prominent role in the Event) or in any recognizable private or unfavorable pose (unless you give us prior consent  to do so).
 2. For what Purposes we Collect your Data
  The Footage (possibly including other Data about you) is used for the sole purpose of informing the interested public about an Event and advertise similar Events, in our online or offline media or via live stream on the internet. This use of your Data is necessary to protect our legitimate interests (Art. 6(1) lit. f) GDPR), namely marketing and information interests in connection with our business activities. Where we identify any potential legitimate interests of you which may overrule our legitimate interests (in particular private or unfavorable poses), we will refrain from taking Footage with your Data included. In case we intend to make use of any Footage with your Data included where we come to the conclusion that your right to privacy overrules our above legitimate interests, we will ask you for your express consent before we use such Footage. You can revoke your consent at any time without giving reason with effect for the future by using the above contact channels.
 3. With whom we Share your Data
  We will share your Data only inside the Scandlines group of companies and/or external service or platform providers (e.g. Youtube or Facebook) where this is necessary for the above purposes. Should any of these recipients be located in a country outside the European Economic Area, we will implement necessary measures to ensure an adequate level of data protection before such transfer in accordance with Art. 44 et seq. GDPR (e.g. by entering into EU Model Clauses with the recipient). You can request further information with regards to these measures under the above contact details.
  Once published, the Footage including your Content is visible to the audience of the respective media channels which may include internet users around the globe.
 4. For How Long We Store Your Data
  We will usually delete your Data as soon as it is not relevant for us anymore in order to support the above lawful purposes. However, this will not affect any physical copies distributed in the past or digital copies stored by third parties in the past.
 5. Your Rights
  You have the following statutory rights with regards to your Data:
 • Right to access your Data (the right to request information about our data processing activities in accordance with Art. 15 GDPR)
 • Right to correct your Data (the right to request correction incorrect Data in accordance with Art. 16 GDPR)
 • Right to delete your Data (the right to request deletion of Your Data under the conditions set forth in Art. 17 GDPR)
 • Right to restrict processing of your Data (the right to request restriction of processing of your Data under the conditions set forth in Art. 18 GDPR)
 • Right to object processing of your Data (the right to object processing of your Data by us under the conditions set forth in Art. 21 GDPR)
 • Right to lodge a complaint (the right to complain with a competent supervisory authority if you think we process your Data not in compliance with applicable law. The competent supervisory authority can be e.g. the supervisory authority at your place of residence)
Seneste opdatering: 27. april 2020