Toldregler

Du kan som forbruger afgiftsfrit indføre varer købt i et EU-land til Danmark, så længe varerne er købt til eget brug. Dette gælder alle varer, inklusiv tobaksvarer, spiritus, øl og vin.

Ved eget brug forstås, at varerne kun forbruges af en selv, medlemmer af husstanden eller private gæster.

Varerne må ikke give anledning til formodning om, at indkøbet sker af erhvervsmæssige grunde. Som forbruger skal du derfor kunne sandsynliggøre, at varerne er til eget brug. Ved tvivlspørgsmål træffer Skat den endelige afgørelse.

skat.dk finder du mere information om toldregler - herunder vejledninger til at vurdere om varer er til eget brug.

Samme toldregler gælder ombord på Scandlines' færger.