Sociale medier og Facebook-konkurrencer

 • Regler for god tone på Scandlines og BorderShops sociale medier:

  Hos Scandlines og BorderShop vil vi gerne i dialog om vores produkter, services og aktiviteter. Du er meget velkommen til at stille spørgsmål, komme med forslag, poste billeder og give din mening til kende om Scandlines og BorderShop-relaterede emner. Vi tager imod både ris og ros, du skal blot huske at holde en ordentlig tone i dine kommentarer og opslag herinde.

  For at sikre at vores sociale profiler er rare steder at være for alle, så er der nogle regler, som vi vil bede dig om at overholde, når du kommenterer eller laver opslag. Bemærk venligst, at opslag eller kommentarer, der ikke overholder nedenstående regler kan eller vil blive slettet uden varsel.

  Men det er faktisk ret simpelt:

  • Tal pænt
  • Vis hensyn til hinanden
  • Vær konstruktiv
  • Lad være med at nedgøre andre eller deres holdninger

  Husk: Du er selv ansvarlig for dit opslag eller kommentar, og det er dit ansvar, at du ikke krænker andres rettigheder ved f.eks. at dele opslag eller billeder, som du ikke har ophavsret til. Hold en sober tone og hav respekt for hinanden og hinandens holdninger. Dit opslag eller kommentar må ikke være anstødeligt over for grupper eller enkeltpersoner (hverken pga. køn, handicap, seksuel orientering, race, religion m.m.).

  Vi tillader ikke opslag eller kommentarer, der:

  • Faktuelt er forkerte eller vildledende i forhold til virkeligheden
  • Har anstødeligt eller krænkende sprogbrug
  • Er nedladende, hadefulde, spam, skrevet af falske profiler eller chikanerer andre
  • Reklamerer for produkter eller services, som ikke er Scandlines eller BorderShop-relaterede
  • I overdreven grad er gentagelser af samme kommentarer

  Vi forbeholder os ret til at skjule eller slette opslag eller kommentarer, som:

  • Overtræder vores regler
  • Er i strid med gældende lovgivning
  • Er faktuelt forkerte eller vildledende i forhold til fakta
  • Har karakter af spam
  • Er chikane mod navngivne eller genkendelige personer eller opslag
  • Er skrevet af en falsk profil
  • Er reklame for virksomheder, produkter og services, der ikke er Scandlines og BorderShop-relaterede

  Vi forbeholder os ret til at blokere en bruger uden varsel, hvis denne bryder reglerne groft eller gentagne gange.

  Husk, at vores sociale medier er offentlige sider, hvor alle besøgende kan se dit opslag eller kommentar. Del ikke personfølsomme eller private oplysninger som mailadresse eller telefonnummer. Vi kan fjerne et opslag eller en kommentar, hvis vi vurderer, at indholdet er personfølsomt.

  Vi overvåger løbende, hvad der bliver kommenteret og skrevet, og vi monitorerer igangværende dialoger på opslag m.m. for at sikre, at de sker i en god tone, der stemmer overens med vores retningslinjer.

  Det er alene Scandlines og BorderShop, der vurderer om et opslag eller en kommentar overholder husreglerne for vores sociale profiler, som de er gengivet ovenfor.

  Støder du på noget, du mener, overskrider vores regler, er du velkommen til at sende os en besked.

  Vi bestræber os på at svare på opslag, kommentarer og beskeder hurtigst muligt, men de kan til tider kræve en vis svartid. Det håber vi, du har forståelse for. Vores faste redaktionstider er mandag til fredag fra 9-15.

  Tak fordi du taler pænt og tager hensyn, når du er på besøg hos os.

 • Hvordan vinder du? 

  For at deltage i konkurrencen skal du angive dit svar i konkurrenceopslaget på Facebook, og ikke herunder i konkurrencereglerne. Efter konkurrencens afslutning findes vinderen ved lodtrækning blandt alle kommentarer eller blandt alle rigtige svar, hvis konkurrencen angår et spørgsmål. Du kan kun deltage i hver konkurrence én gang. 

  Hvem kan deltage?

  For at deltage skal du have en Facebook profil. Det er gratis at oprette en profil på Facebook, og du kan til hver en tid slette din profil igen. Du skal være fyldt 18 år og have bopæl i Danmark for at deltage i konkurrencen. Medarbejdere i Scandlines og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen. Deltagere der forsøger at snyde i konkurrencen f.eks. ved brug af falsk navn, Facebookprofil eller lignende udelukkes fra konkurrencen. 

  Dette skal du også vide:

  Konkurrencen arrangeres af Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8 sal, 1561 Danmark. Konkurrencen er ikke tilknyttet, administreret, godkendt eller sponsoreret af Facebook Inc. I forbindelse med din deltagelse i konkurrencen indsamler og behandler Scandlines Danmark ApS som dataansvarlig en række personoplysninger om dig, herunder dit navn og e-mailadresse.

  Brug af personoplysninger

  Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for din deltagelse i konkurrencen.  De oplysninger, der afgives i forbindelse med konkurrencen, vil kun blive brugt i denne sammenhæng og vil ikke blive videregivet til tredjepart, medmindre du vinder konkurrencen og dit navn bliver offentliggjort i kommentarfeltet under konkurrencen på Facebook.

  Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger er vores og dine legitime interesser (jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f) i at kunne kontakte dig, i tilfælde af at du har vundet konkurrencen. Vi opbevarer dine personoplysninger indtil du har brugt din gevinst.

  Du vil som deltager i konkurrencen via Facebook udelukkende få tilsendt meddelelser om resultatet af konkurrencen. Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som Scandlines opbevarer og behandler om dig, samt få udleveret en kopi ved at kontakte os på compliance@scandlines.com med meddelelse herom.

  Du kan herudover altid gøre indsigelse mod Scandlines’ behandling af dine personoplysninger, gøre brug af din ret til dataportabilitet samt anmode om rettelse, sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at få dine personoplysninger berigtiget, kontakt venligst compliance@scandlines.com med meddelelse herom. Hvis du ønsker at klage over Scandlines’ behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet. 

  Præmie

  Præmien i den givne konkurrence samt præmieværdi fremgår af konkurrenceopslaget på Facebook, som du deltager i. Scandlines afholder alle præmieafgifter. Præmien kan ikke overdrages, ombyttes til kontanter eller andre varer.

  Tidsforløb

  I konkurrenceopslaget på Facebook, vil du kunne se hvornår konkurrencen er slået op og hvor længe den er gældende. Vinderen offentliggøres i kommentarfeltet under konkurrencen på Facebook senest 2 dage efter endt konkurrence.

  Vinder

  Vinderen får direkte besked på Facebook. Navnet offentliggøres i kommentarfeltet under konkurrencen på Facebook, og vi forbeholder os retten til at offentliggøre navnet på vinderen på Scandlines’ Facebookside. For at kunne modtage præmien, skal vinderen, når vedkommende offentliggøres i kommentarfeltet, oplyse: fulde navn, e-mail og mobilnummer i en privatbesked til Scandlines Facebookside. Reagerer vinderen ikke inden for 3 dage på vores besked, udtrækkes der en ny vinder, og samme procedure gælder. Præmien vil blive sendt elektronisk til vinderen via Facebook eller e-mail.

 • Hvordan vinder du?

  For at deltage i konkurrencen skal du booke en personlig BorderShopper inden 3. december 2021 kl. 12.00. 

  Booke din tid på bordershop.com/dk/om-bordershop/events/personligshopper og aftal nærmere hvilken dag, der passer dig – også i hele december.

  Efter konkurrencens afslutning findes 5 vindere ved lodtrækning. Du kan kun deltage i konkurrence én gang.

   

  Hvem kan deltage?
  Du skal være fyldt 18 år og have bopæl i Danmark for at deltage i konkurrencen. Medarbejdere i alle afdelinger under Scandlines A/S og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.


  Præmie
  Præmien er et gavekort til BorderShop Puttgarden til en værdi af 500 kr. samt Easy Return-billet T/R til en værdi af mindst 1.198 kr. Det vil sige, præmien har en samlet værdi på 1.698 kr.

  Der trækkes i alt 5 vindere.

  Gavekortet skal afhentes i BorderShop Puttgarden. Du skal aftale afhentning af din præmie med Scandlines, der vil sørge for at udstede en færgebillet t/r. Der skal forventes minimum 5 hverdage fra at vi har modtaget oplysningerne, til at billetten tilsendes elektronisk til dig.

  Færgebilletterne er gyldige i ét år fra udstedelsesdatoen. Færgebilletterne kan ikke overdrages, ombyttes til kontanter eller andre varer. Scandlines Danmark ApS afholder alle præmieafgifter.


  Tidsforløb
  Konkurrencen slutter den fredag den 3. december 2021 kl. 12.00.

  Vinder
  Vinderne får direkte besked fra Scandlines BorderShop via den oplyste e-mail ved booking af en personlig BorderShopper. Svarer vinderen ikke indenfor 3 dage, trækkes der automatisk en ny vinder.

  Senest den 10. december 2021 vil det fremgå på www.scandlines.dk, at konkurrencen er slut, og at vinderne er fundet.

  For at kunne modtage præmien, skal vinderen, når vedkommende kontaktes, oplyse: fulde navn, mobilnummer og adresse i en e-mail til udstedelse af færgebillet. Færgebilletten vil blive sendt elektronisk til vinderen.

   

   

  Personoplysninger
  Konkurrencen afholdes af Scandlines Danmark ApS (”Scandlines”, ”vi”, ”os” eller ”vores”), Havneholmen 25, 8, 1561 København V, CVR-nr. 18605600. Konkurrencen er dermed hverken oprettet eller bliver afholdt af Facebook Inc.

  I forbindelse med din deltagelse i konkurrencen indsamler og behandler Scandlines som dataansvarlig en række personoplysninger om dig, herunder dit navn, telefonnr, e-mailadresse. Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for din deltagelse i konkurrencen.

  Retsgrundlaget for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger er vores og dine legitime interesser i, at du deltager i konkurrencen og at kunne kontakte dig i tilfælde af, at du vinder konkurrencen (jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR). Vi opbevarer dine personoplysninger i højest 6 måneder efter konkurrencen er afholdt.

  Scandlines anvender IT-leverandører, der befinder sig i usikre lande uden for EU/EØS, til at opbevare og behandle dine personoplysninger. Scandlines’ internationale dataoverførsler til disse leverandører vil ske i henhold til en skriftlig kontrakt mellem os og den pågældende leverandør. Kontrakten vil blive indgået på baggrund af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Hvis det er nødvendigt, vil vi implementere andre og supplerende garantier for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger og for at iagttage databeskyttelsesreglerne. 

  Dine rettigheder

  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Scandlines behandler og opbevarer om dig og få berigtiget disse, hvis de er forkerte. Du har i visse tilfælde også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. I visse tilfælde har du også ret til at få slettet personoplysninger om dig selv.

  Du kan gøre dine rettigheder gældende ved at kontakte os på compliance@scandlines.com.

  Hvis du ønsker at klage over Scandlines’ behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.