Tullregler

Som konsument kan du skattefritt importera varor som du har köpt i ett EU-land till Sverige, så länge varorna är avsedda för eget bruk. Detta gäller alla varor, inklusive tobak, sprit, öl och vin.

Med eget bruk menas att det bara är du, medlemmar av ditt hushåll eller dina privata gäster som använder varorna.

Det får inte finnas något skäl att tro att inköpet sker i kommersiellt syfte. Som konsument måste du därför kunna styrka att varorna är avsedda för privat bruk. I tveksamma fall fattar den danska skattemyndigheten det slutgiltiga beslutet.

Samma tullregler gäller ombord på Scandlines färjor. 

Läs mer om tullregler på skat.dk