Sociala medier och Facebook-tävlingar

 • Regler för god ton på Scandlines och BorderShops sociala medier:

  På Scandlines och BorderShop vill vi gärna ha en dialog om våra produkter, tjänster och aktiviteter. Du är varmt välkommen att ställa frågor, komma med förslag, lägga upp bilder och dela med dig av dina synpunkter om Scandlines- och BorderShop-relaterade ämnen. Vi tar gärna emot både ris och ros, men kom ihåg att ha en trevlig ton i dina kommentarer och inlägg härinne.

  För att säkerställa att våra sociala profiler är trevliga för alla finns det några regler som vi ber dig att följa när du kommenterar eller gör inlägg. Observera att inlägg eller kommentarer som inte följer reglerna nedan tas bort utan förvarning.

  Men det är faktiskt ganska enkelt:

  • Använd en god ton.
  • Visa respekt för varandra.
  • Var konstruktiv.
  • Smutskasta inte andra eller andras åsikter.

  Kom ihåg: Du är ansvarig för ditt inlägg eller din kommentar och det är ditt ansvar att du inte kränker andras rättigheter genom att till exempel dela inlägg eller foton som du inte har upphovsrätt till. Använd en god ton och visa respekt för varandra och varandras åsikter. Ditt inlägg eller din kommentar får inte vara kränkande för grupper eller individer (vare sig det beror på kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnicitet eller religion etc.).

  Vi tillåter inte inlägg eller kommentarer som:

  • innehåller sakligt felaktig information eller är vilseledande i förhållande till verkligheten.
  • har kränkande eller stötande språkbruk.
  • är nedlåtande, hatiska, av spamkaraktär, kommer från falska profiler eller trakasserar andra.
  • är reklam för produkter eller tjänster som inte är Scandlines- eller BorderShop-relaterade.
  • på ett överdrivet sätt upprepar samma kommentar.

  Vi förbehåller oss rätten att dölja eller radera inlägg eller kommentarer som:

  • bryter mot våra regler.
  • strider mot gällande lag.
  • är sakligt felaktiga eller vilseledande i förhållande till fakta.
  • är av spamkaraktär.
  • trakasserar namngivna eller igenkännliga personer eller inlägg.
  • har skrivits av en falsk profil.
  • är reklam för företag, produkter och tjänster som inte är Scandlines och BorderShop-relaterade.

  Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning blockera en användare som bryter mot reglerna på ett grovt sätt eller upprepade gånger.

  Tänk på att våra sociala medier är offentliga sidor där alla besökare kan se ditt inlägg eller din kommentar. Dela inte känslig eller personlig information som e-postadress eller telefonnummer. Vi kan ta bort ett inlägg eller en kommentar om vi betraktar innehållet som känsligt och personligt.

  Vi övervakar kontinuerligt vad som kommenteras och skrivs, och vi övervakar pågående dialoger på inlägg m.m. för att säkerställa att de sker i en god ton som överensstämmer med våra riktlinjer.

  Endast Scandlines och BorderShop bedömer om ett inlägg eller en kommentar följer husreglerna för våra sociala profiler som återges ovan.

  Om du stöter på något som du tror bryter mot våra regler är du välkommen att skicka oss ett meddelande.

  Vi strävar efter att svara på inlägg, kommentarer och meddelanden så snabbt som möjligt, men de kan ibland kräva en viss svarstid. Vi hoppas på din förståelse för detta. Våra ordinarie redaktionstider är måndag till fredag 9–15.

  Tack för att du använder en god ton och tar hänsyn till andra när du besöker oss.

 • Hur deltar du i tävlingen?

  För att delta i tävlingen måste du ange ditt svar i kommentarsfältet under tävlingsinlägget på Facebook, och inte på annat sätt. När tävlingen har avslutats dras en vinnare bland de som har publicerat sina svar på korrekt sätt eller, om tävlingen består av en eller flera frågor med ett rätt svar, bland de som har angett rätt svar. Du kan endast delta med ett bidrag i varje tävling.

  Vem kan delta?

  För att kunna delta måste du ha en Facebook-profil. Det är gratis att skapa en profil på Facebook, och du kan när som helst radera din profil. Du måste vara 18 år eller äldre och bosatt i Sverige för att delta i tävlingen. Anställda i Scandlines och deras hushåll kan inte delta i tävlingen. Deltagare som inte uppfyller dessa krav eller försöker fuska i tävlingen, t.ex. genom att använda ett falskt namn, Facebook-profil eller liknande utesluts från tävlingen.

  Vem arrangerar tävlingen?

  Tävlingen anordnas av Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8, 1561 Köpenhamn. Tävlingen är inte ansluten till, administrerad, godkänd eller sponsrad av Facebook Inc. I samband med ditt deltagande i tävlingen samlar Scandlines Danmark ApS, som personuppgiftsansvarig, in ett antal personuppgifter om dig, inklusive ditt namn och din e-postadress.

  Behandling av personuppgifter

  Vi behandlar endast dina personuppgifter såsom är nödvändigt för ditt deltagande i tävlingen. Informationen som lämnas i samband med tävlingen kommer endast att användas i detta sammanhang och kommer inte att vidarebefordras till tredje part om du inte vinner tävlingen då ditt namn kommer att publiceras i kommentarsfältet under tävlingen på Facebook.

  Den rättsliga grunden för vår insamling och behandling av dina personuppgifter är vårt och ditt legitima intresse (se artikel 6.1 f) i dataskyddsförordningen) att kunna kontakta dig om du har vunnit tävlingen. Vi lagrar dina personuppgifter tills dess du har nyttjat ditt pris.

  Du kan få mer information om vilka personuppgifter som Scandlines lagrar och behandlar om dig, samt få en kopia av dessa genom att kontakta oss på compliance@scandlines.com.

  Dessutom kan du alltid invända mot Scandlines behandling av dina personuppgifter, använda din rätt till dataportabilitet och begära korrigering och radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill korrigera dina personuppgifter, kontakta compliance@scandlines.com. Om du vill framföra klagomål på Scandlines behandling av dina personuppgifter kan du kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

  Tävlingspriser

  Priset i den aktuella tävlingen och värdet på sådant pris framgår av tävlingsinlägget på Facebook i den tävling du deltar i. Scandlines betalar eventuella avgifter kopplade till vinsten (med undantag för kostander för att nyttja priset, såsom transport till och från en båtterminal eller liknande). Vinsten kan inte bytas mot pengar eller mot andra produkter till ett likvärdigt värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

  När avslutas tävlingen?

  I tävlingsinlägget på Facebook kommer du att kunna se när tävlingen har publicerats och hur länge den pågår. Vinnaren kommer att tillkännages i kommentarsfältet under tävlingsinlägget på Facebook senast två dagar efter tävlingens slut.

  När och var annonseras vinnaren?

  Vinnaren kommer även att meddelas direkt på Facebook. För att ta del av priset måste vinnaren, när vinnaren annonserats enligt ovan, ange: fullständigt namn e-post och mobilnummer i ett privat meddelande till Scandlines Facebook-sida. Om vinnaren inte tillhandahållit dessa uppgifter inom tre dagar från det att vinnaren har meddelats om vinsten dras en ny vinnare och samma procedur upprepas. Priset skickas elektroniskt till vinnaren via Facebook eller e-post.